دی طب

جهت خرید از  شماره کارت

۶۲۲۱۰۶۱۲۰۷۷۷۲۹۲۴

بانک پارسیان استفاده نمایید 

۰۹۱۲۰۸۴۵۰۸۰

کلینیک باران، تزریق ژل، بوتاکس، زاویه سازی صورت، زاویه دهی فک، هایفوتراپی، لیفت صورت