?>

دستگاه ازن تراپی همراه با پلاسما

کد محصول: نامعلوم

وضعیت محصول: موجود
سنجش

توضیحات مختصر

تأثیر پلاسما بر میکروب ها و بدن انسان

پلاسما باعث ایجاد مقاومت در بین باکتری ها ، قارچ ها و ویروس ها نمی شود ،

زیرا اجزای آن بسیار واکنش پذیر بوده و صرف نظر از مکانیسم های دفاعی آنها به روش ضد باکتری ، قارچ کش و ویروس کش با واکنش میکروب ها واکنش نشان می دهند.

غشای سلولی باکتری ها ، تخریب قارچ ها و مکانیسم اتصال ویروس ها از بین می روند.

با این حال ، سلول های بدن توسط کلسترول ترشح شده محافظت می شوند.

علاوه بر این، هیچگونه حساسیتی ایجاد نمی شود زیرا بدن انسان فقط در معرض انواع مختلف آلوتروپیک (اشکال ساختاری) اکسیژن (تک- ، دی- و تری اکسیژن) و همچنین الکترون ها و یون ها قرار می گیرد که به طور آزاد در طبیعت رخ می دهد و همه برای آنها بوده است.

از کودکی در معرض دید اکسیژن منفرد به دلیل اثر اکسیداتیو ، بوها و سفیدکننده ها را با اطمینان و پایدار از بین می برد.

روند بهبودی سیستمیک با از بین بردن اکسیژن در واکنش O3 ⇌ 1O2 + O2 منجر به اشباع اکسیژن در سلول و تحریک تخلیه لنف (حذف سموم) می شود.

سیستم ایمنی بدن تثبیت شده و دفاع بدن تقویت می شود. علاوه بر این ، انعقاد (لخته شدن خون) توسط اکسیژن تحریک می شود که در خون آزاد می شود.

محصولات مرتبط

توضیحات

دستگاه ازن مدیکال همراه با پلاسما

رابطه بین اوزون درمانی و پلاسما درمانی

از نظر فنی ، ازن تراپی و پلاسما درمانی هر دو براساس یک اصل یکسان هستند. هوا و اکسیژن به ترتیب ، در معرض انرژی هستند ، به عنوان مثال ، به صورت تابش اشعه ماوراء بنفش یا قوس نور ، ایجاد شده توسط برق ، و در نتیجه ذرات بسیار واکنش پذیر ایجاد می شود.

از نظر تئوری ، ازن درمانی و پلاسما درمانی در ماده فعال که عامل از بین بردن جوانه زنی ، بهبودی تقویت کننده و اثر سفید کننده دندان ها است ، متفاوت است.

جهت مشاوره و فروش با شماره تماس ۰۹۱۲۰۸۴۵۰۸۰ تماس حاصل فرمایید

با توجه به بوي مشخصه آن كه در طول درمان مورد توجه قرار مي گيرد ، اعتباري براي تاثير ضد ترك كننده ، بهبودي و از بين بردن ميكروب ها به مولكول ازن O3 داده شده است و بنابراين اصطلاح “ازن درماني” متداول شده است.

بعداً ، تنها اکسیژن مجزا ۱O2 به عنوان داروی مؤثر شناخته شده است ، زیرا این ذره ابتدا در واکنش O3 ⇌ ۱O2 + O2 از مولکول اکسیژن جدا می شود و سپس با میکروب ها به طور مخرب واکنش نشان می دهد.

امروزه تحقیقات در پزشکی پلاسما نشان می دهد که اکسیژن منفرد تنها عامل از بین بردن میکروب ها و روند بهبودی نیست.

الکترون ها و یون ها به ترتیب با تجزیه شدن مولکول های هوا و اکسیژن آزاد می شوند.
در این پلاسما که به عنوان چهارمین حالت تجمع در فیزیک از آن یاد می شود ، کلیه مؤلفه ها برای از بین بردن میکروب ها و روند بهبودی خدمت می کنند.

نه تنها الکترون و یون بلکه با خاصیت اکسیداتیو آن ، اثرات سفید کننده را تشکیل می دهد. به همین دلیل باید نسبت به اکسیژن منفرد موجود در پلاسما با استفاده از اکسیژن خالص از بطری گاز افزایش یابد تا به سفید کننده رضایت بخش دندان ها دست یابد. هوا با درصد کم اکسیژن حدود ca 21٪ برای این منظور مناسب نیست.

جهت مشاوره و فروش با شماره تماس ۰۹۱۲۰۸۴۵۰۸۰ تماس حاصل فرمایید

تأثیر پلاسما بر میکروب ها و بدن انسان

پلاسما باعث ایجاد مقاومت در بین باکتری ها ، قارچ ها و ویروس ها نمی شود ،

زیرا اجزای آن بسیار واکنش پذیر بوده و صرف نظر از مکانیسم های دفاعی آنها به روش ضد باکتری ، قارچ کش و ویروس کش با واکنش میکروب ها واکنش نشان می دهند.

غشای سلولی باکتری ها ، تخریب قارچ ها و مکانیسم اتصال ویروس ها از بین می روند.

با این حال ، سلول های بدن توسط کلسترول ترشح شده محافظت می شوند.

علاوه بر این، هیچگونه حساسیتی ایجاد نمی شود زیرا بدن انسان فقط در معرض انواع مختلف آلوتروپیک (اشکال ساختاری) اکسیژن (تک- ، دی- و تری اکسیژن) و همچنین الکترون ها و یون ها قرار می گیرد که به طور آزاد در طبیعت رخ می دهد و همه برای آنها بوده است.

از کودکی در معرض دید اکسیژن منفرد به دلیل اثر اکسیداتیو ، بوها و سفیدکننده ها را با اطمینان و پایدار از بین می برد.

روند بهبودی سیستمیک با از بین بردن اکسیژن در واکنش O3 ⇌ ۱O2 + O2 منجر به اشباع اکسیژن در سلول و تحریک تخلیه لنف (حذف سموم) می شود.

سیستم ایمنی بدن تثبیت شده و دفاع بدن تقویت می شود. علاوه بر این ، انعقاد (لخته شدن خون) توسط اکسیژن تحریک می شود که در خون آزاد می شود.

جهت مشاوره و فروش با شماره تماس ۰۹۱۲۰۸۴۵۰۸۰ تماس حاصل فرمایید

Plasma and OzonePlasma therapy includes ozone therapy and goes beyond that

Relationship between Ozone Therapy and Plasma Therapy

From a technical viewpoint, ozone therapy and plasma therapy are both based on the same principle. Air and oxygen respectively are exposed to energy, for example, in form of UV radiation or an arc of light, created by electricity, resulting in the creation of highly reactive particles. In theory, ozone therapy and plasma therapy differ, however, in the active agent which is made responsible for the germ eliminating, healing supporting and teeth whitening effect.

Due to its characteristic smell which becomes noticeable during the treatment, the credit for the bleaching, healing supporting and germ eliminating effect has been given to the ozone molecule O3 and thus the term “ozone therapy” has become common. Later on, only the singlet oxygen ۱O2 has been declared as medically effective, because this particle first separates itself from the oxygen molecule O2 in the reaction O3 ⇌ ۱O2 + O2 and then reacts with the germs destructively.

Nowadays, research in plasma medicine shows that singlet oxygen is not the sole factor in the elimination of germs and the healing process. Electrones and ions are released as well by the breakup of the air and oxygen molecules respectively. In this plasma, referred to as the fourth aggregate state in physics, all components serve for the elimination of germs and the healing process.

With its oxidative character, not the electrons and ions but the singlet oxygen is primarily responsible for the bleaching effect. For this reason, the proportion of singlet oxygen in the plasma must be increased with the use of medically pure oxygen from the gas bottle in order to achive the satisfying whitening of teeth. The air with its low percentage of oxygen of ca. 21 % is not suited for this purpose.

Effect of Plasma on Germs and the Human Body

The plasma does not cause the formation of resistance among bacteria, fungi and viruses, because its components are highly reactive and react with the germs regardless of their defence mechanisms in a bactericidal, fungicidal and virucidal way. The cell membrane of bacteria, sporulation of fungi and docking mechanism of viruses get destroyed.

However, the body’s own cells remain protected by the secreted cholesterol. In addition, no allergies arise because the human body is exposed only to different allotropic variants (structural forms) of oxygen (mono-, di- and trioxygen) as well as electrons and ions, which occur freely in nature and to which everyone has been exposed since childhood.

Due to its oxidative effect, singlet oxygen eliminates odors and bleaches reliably and sustainably. The systemic healing process by elimination of oxygen in the reaction O3 ⇌ ۱O2 + O2 leads to a saturation with oxygen in the cell and stimulation of lymph drainage (removal of toxins). The immune system is stabilized and the body’s defenses strengthened. In addition, coagulation (blood clotting) is stimulated by the oxygen, released in blood.

X
قالب ووکامرس