ازن تراپی همراه پلاسما تکنولوژی نوین امروز جهت درمان و تسکین دردهای مزمن و زخم های مزمن می باشد

از ازن تراپی جهت تزریق ازن داخل دیسک، تزریق ازن داخل گردن، تزریق ازن در زانو استفاده می شود هر جلسه درمان با حداقل یک تزریق صورت می گیرد

اوزون درمانی یک درمان پزشکی است که شامل تجویز مخلوطی از ازن و اکسیژن برای شرایط مختلف سلامتی است.

این برای اثرات بالقوه تعدیل کننده ایمنی، مزایای درمانی در بیماری های ویروسی و مدیریت درد مورد مطالعه قرار گرفته است.

اوزون درمانی می تواند به طور غیرمستقیم از طریق فعالیت مولکول هایی مانند محصولات اوزون سازی لیپید (LOP) عمل کند و با عمل به عنوان یک سم شیمیایی در فضاهای داخلی و محیطی، مستقیماً ویروس ها و باکتری ها را از بین ببرد.

اثرات درمانی سودمند اوزون درمانی مبتنی بر توانایی اوزون برای عمل از طریق مکانیسم واکنش دوز هورمتیک است که تولید واسطه‌های بیوشیمیایی را که قادر به القای اثرات استرس اکسیداتیو خفیف مفید هستند، ترویج می‌کند.

در حالی که مطالعات بیشتری برای روشن شدن اثرات آن بر واسطه های التهابی و پیامدهای بالینی مورد نیاز است، اوزون درمانی یک روش درمانی غیرتهاجمی، سریع و راحت در نظر گرفته می شود.

در مدیریت اختلالات اسکلتی عضلانی و گیجگاهی فکی استفاده شده است و ارزش بالینی آن موضوع تحقیقات قانع کننده ای در دهه های اخیر بوده است.

اوزون درمانی در پزشکی و دندانپزشکی به کار گرفته شده است و کاربردهای بالینی بالقوه آن موضوع مورد علاقه در ادبیات علمی بوده است.

اوزون درمانی یک درمان پزشکی است که شامل تجویز مخلوطی از ازن و اکسیژن برای درمان بیماری های مختلف است.

گاز ازن از منابع اکسیژن درجه پزشکی ساخته شده است و می تواند برای ضد عفونی کردن لوازم پزشکی، جلوگیری از عفونت در زخم ها، و غیرفعال کردن باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، مخمرها و تک یاخته ها استفاده شود.

اوزون درمانی می تواند به طور غیرمستقیم از طریق فعالیت مولکول هایی مانند محصولات اوزون سازی لیپید (LOP) عمل کند و با عمل به عنوان یک سم شیمیایی در فضاهای داخلی و محیطی، مستقیماً ویروس ها و باکتری ها را از بین ببرد.

اثرات درمانی مفید اوزون درمانی مبتنی بر توانایی اوزون برای عمل از طریق مکانیسم واکنش دوز-پاسخ هورمتیک است که تولید واسطه‌های بیوشیمیایی را ارتقا می‌دهد که قادر به القای اثرات استرس اکسیداتیو خفیف مفید هستند.

اوزون درمانی در مدیریت اختلالات اسکلتی عضلانی و گیجگاهی فکی مورد استفاده قرار گرفته است و ارزش بالینی آن موضوع تحقیقات قانع کننده ای در دهه های اخیر بوده است.