دستگاه EDBD PLASMA
دستگاه EDBD Plasma مبتنی بر فناوری پلاسما می باشد این دستگاه همان دستگاه ازن تراپی است که از طریق شیشه ازن را در سطح پراکنده می کند. که امروزه در صنعت پزشکی کاربرد گسترده ای دارد. این دستگاه مجهز به دو هندپیس DBD Plasma و Plasma Pen می باشد. پراب های مختلف تعبیه شده برای این دستگاه به پزشک این امکان را می دهد تا برای اندیکاسیون های مختلف درمانی و با توجه به نیاز بیمار از آن استفاده بهینه را داشته باشد.

دستگاه EDBD PLASMA
دستگاه EDBD PLASMA
دستگاه ازن تراپی
دستگاه اوزون تراپی
دستگاه اوزون
دستگاه ازن
اوزون تراپی
ازن تراپی
اوزن تراپی
اوزون درمانی
ازن درمانی

DBD پلاسما
این نوع پلاسما در نتیجه ی اعمال اختلاف پتانسیل بالا به الکترودی که توسط یک لایه ی دی الکتریک پوشانده شده است بین سطح دی الکتریک و سطح زیستی مانند پوست ایجاد می شود. به دلیل وجود سد دی الکتریک روی الکترود، پلاسمای ایجاد شده در این حالت نیز افزایش دمایی ندارد و جزو پلاسماهای سرد دسته بندی می شود.

این نوع پلاسما نیاز به جریان گاز نداشته و به دلیل یونیزه کردن مولکول های هوا، یون ها و گونه های فعال بسیاری ایجاد می کند که در کاربردهای پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

ازن تراپی با پلاسما جهت درمان زخم و درمان درد استفاده می شود.

اوزون تراپی موجب افزایش گردش خون می شود.

پلاسما پِن
ایجاد پلاسما بین الکترود و سطح پوست و نتیجتاً ایجاد یک جریان الکترونی که باعث برخورد الکترون های پرانرژی به سطح پوست و ایجاد میکروبِرن در سطح پوست می‌شود. انتقال انرژی به لایه های زیرین موجب لیفت این لایه‌ها می‌شود. مناسب برای برداشتن خال و ضایعات پوستی در صورتی که انرژی در یک نقطه متمرکز شود. بسیار مناسب برای عمل بلفاروپلاستیدستگاه EDBD PLASMA
دستگاه EDBD Plasma مبتنی بر فناوری پلاسما می باشد که امروزه در صنعت پزشکی کاربرد گسترده ای دارد. این دستگاه مجهز به دو هندپیس DBD Plasma و Plasma Pen می باشد. پراب های مختلف تعبیه شده برای این دستگاه به پزشک این امکان را می دهد تا برای اندیکاسیون های مختلف درمانی و با توجه به نیاز بیمار از آن استفاده بهینه را داشته باشد.

DBD پلاسما
این نوع پلاسما در نتیجه ی اعمال اختلاف پتانسیل بالا به الکترودی که توسط یک لایه ی دی الکتریک پوشانده شده است بین سطح دی الکتریک و سطح زیستی مانند پوست ایجاد می شود. به دلیل وجود سد دی الکتریک روی الکترود، پلاسمای ایجاد شده در این حالت نیز افزایش دمایی ندارد و جزو پلاسماهای سرد دسته بندی می شود. این نوع پلاسما نیاز به جریان گاز نداشته و به دلیل یونیزه کردن مولکول های هوا، یون ها و گونه های فعال بسیاری ایجاد می کند که در کاربردهای پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

#پلاسماگرم #پلاسماسرد #پزشک##پزشکان_ایران #پزشک_عمومی #زخم#پانسمان#تجهیزات_پزشکی #تهران#کرونا_را_شکست_میدهیم #کرونا