در وهله اول باید بدونیم زخم ها به چه شکلی هستند و ریشه به وجود آمدن زخم ها مانند عفونت زخم بستر از کجا می باشد.و راه درمان زخم بستر و دیگر زخم ها چیست؟

راه های مختلفی برای بهبود زخم ها به خصوص عفونت زخم بستر وجود دارد که نمونه آن ژل های درمان زخم بستر می باشد.ژل زخم بستر انواع مختلفی دارد که می توان آنها را با توجه به تجویز پزشک و با توجه به نوع زخم خود تهیه نمود.

هم اکنون افراد بسیاری هستند که با معضلات و مشکلات فراوانی نسبت به ترمیم زخم ها دست به گریبان بوده

و علاوه بر بیمار، نزدیکان و آشنایان آنان نیز به نوعی در مشکلات آن سهیم می باشند.

زخم ها آنقدر متنوع هستند که نمی توان جز از راه دسته بندی آنها، به یک طرح درمانی منظم با توجه به شیوه های متفاوت دست یافت.

امروزه راه های متفاوتی برای مبارزه با زخم بستر ارائه و پیشنهاد گردیده که عموماً در بسیاری از زخم ها به عنوان کمک درمان محسوب می شوند.

دسته بندی زخم ها را با توجه به شکل ظاهری و پیشرفت آنان به انواع قرمز، زرد ، سیاه، مختلط و فشاری شرح داده

و سپس راه های درمان را ذکر می کنیم.

لازم به ذکر است برای درمان هر زخم، به هر دلیل ابتدا لازم است در مورد اتیولوژی زخم اطلاعاتی به دست آوریم.

چرا که خیلی از موارد درمان زخم ها میتواند نسبت به زخم دیگر نتیجه معکوس نیز داشته باشد.

مثلاً بیماری که زخم ناشی از یک اسفروسیتوز ارثی (کم خونی) دردناک، مقاوم به درمان و عود کننده دارد، ممکن است با روش اسپلنکتومی درمان شود.

یا زخم ناشی از واسکولیت (التهاب رگ های خونی) ممکن است با استروئید درمان گردد.