مقایسه ازن با سایر محصولات

مقایسه ازن با سایر محصولات
 • مقایسه ازن با سایر محصولات

مقایسه ازن با سایر محصولات در جدول زیر نمایش داده شده است. قدرت ضد عفونی در جدول مقایسه ازن با سایر محصولات نشان دهنده این است که ازن از قدرت ایده الی برخوردار است و ناسازگاری با مواد دیگر نداشته و حداقل تاثیر مخرب بر روی زیست محیطی را دارا می باشد.
روشقدرت ضدعفونیناسازگاری با مواد دیگرتاثیرات زیست محیطی
روش ایده آل100%وجود نداردحداقل یا صفر
استریلیزه با گرمادور از ایده آلمتوسطدور از ایده آل
آب قلیاییدور از ایده آلدور از ایده آلدور از ایده آل
ازن ایده آلوجود نداردحداقل
اکسید اتیلننزدیک به ایده آلدور از ایده آلدور از ایده آل
کلریناسیونمتوسطدور از ایده آلمتوسط
پراکسید هیدروژندور از ایده آلدور از ایده آلمتوسط
پرتو افکنی (UV)متوسطدور از ایده آلمتوسط
 • مقایسه ازن  و دو روش کلرزنی و UV در حذف انواع آلاینده

  آلایندهازنکلرUV
  E.coliبلهبلهبله
  Salmonella باکتری سالمونلابلهبلهبله
  Giardia نوعی انگلبلهبلهبله
  Legionnaire باکتری لژیونهبلهخیرخیر
  Crypto-Sporidium قارچبلهخیرخیر
  Virus ویروسبلهخیرخیر
  Alguesبلهخیرخیر
  THM تری هالومتانخیربلهخیر
 • پتانسیل اکسیداسیون گاز ازن در مقایسه با دیگر مواد شیمیایی اکسید کننده

 • عامل اکسید کنندهپتانسیل اکسیداسیون بر حسب ولت
  ازن2.07
  پراکسید هیدروژن1.77
  پرمنگنات1.67
  دی اکسید کلر1.57
  هیپوکلرواسید1.49
  کلر1.36
  هیپوبرومواسید1.33
  اکسیژن1.23
  برم1.09
  هیپویدواسید0.99
  هیپوکلریت0.94
  کلریت0.76
  ید0.54
 • برخی از مزایای ازن در مقایسه با سایر گندزداها

 1.افزایش راندمان گندزدایی
2.کوتاه تر بودن زمان ضد عفونی نسبت به سایر گندزداها
3.مازاد ازن تزریق شده در آب به دلیل نیمه عمر کوتاه آن به صورت اکسیژن از سطح آزاد می‌گردد و محیط اطراف را بسیار دلپذیر و مطبوع می‌کند.
4.ترکیبات جانبی کلر مانند : کلرآمین و تری هالومتان ها، ضررهای بسیاری برای سلامتی جانداران و محیط زیست ایجاد می کند ، در حالی که ازن تمام ترکیبات اضافی موجود در آب را، بدون ایجاد باقی مانده نامطلوب برطرف می کند.
5. ازن تنظیم کننده دستگاه ایمنی بدن

ترکیبات چهارتایی آمونیوم : بر روی باکتری های + G مؤثر ولی بر روی میکروب های – G تاثیر نسبی داشته و فقط بر روی برخی از قارچ ها و ویروس ها تأثیر دارند .
فرمالدئید : بوی تند و زننده، اثر سوزانندگی زیاد  بر روی چشم و مخاط، زبر و خشن کردن پوست  و حساسیت ایجاد شده در برخی افراد،  باعث گردیده تا مصرف آن به تدریج غیر قابل قبول شود . لذا  استفاده از آن باید با احتیاط کامل و همراه ماسک مناسب صورت گیرد و پس از گاز دادن محل، تخلیه گاز باقی مانده باید به نحوی صورت گیرد که وارد هوای تنفسی افراد نشود . استشمام این ماده منجر به ورم ملتحمه و ناراحتی های تنفسی می گردد که این نارسایی ها در جوجه مرغ ها و جوجه بوقلمون هایی که در محیطی با میزان بالای فرمالین قرار گرفته اند، دیده می شود.
پرمنگنات پتاسیم : این ماده می تواند با آلوده کردن آب آشامیدنی ، مسمومیت زا شده و موجب مرگ بدون هر نوع نشانه قبلی شود. ضایعات پاتولوژیکی این پدیده عبارتند از : ورم ملتحمه و نکروز دیواره چینه دان
کلریناسیون : هر چند کلر رایج ترین سیستم ضدعفونی در ایران است و به نظر می رسد کلریدکردن، بسیاری از میکروارگانیسم ها را از بین می برد، اما کیست تک یاختگان و تخم انگل های کرمی به طور قابل ملاحظه ای در برابر کلریدکردن ، مقاوم تر از باکتری ها هستند و کلر روی ارگانیسم های مقاوم تر مانند کلیفرم، ویروس ها، تخم انگل ها و کیست های ژیاردیالامبلیا اثری ندارد. کلر همچنین در دوزهای مصرفی بالاتر، سوزش چشم و خشکی پوست ایجاد می کند؛ به علاوه وجود برخی ترکیبات سمی جانبی دیگر از جمله تری هالومتان ها و کلرآمین ها باعث مسمومیت شده و در برخی مواقع با ایجاد شوک ناگهانی و خونریزی سریع کبد، مرگ را سبب می شوند