پلاسما اوزون تراپی چیست؟

در این شیوه به کمک یک سیستم نوین و پیشرفته و بدون نیاز به هیچ نوع تزریقی ، اکسیژن دو ظرفیتی داخل بافت تبدیل به پلاسمای ازن می شود.
ازن ناپایدار است و ظرف مدت هشت دقیقه به اکسیژن دو ظرفیتی تبدیل می شود.
در این تبدیل حدود ۶۸ کیلو کالری انرژی آزاد می شود.
با آزاد شدن انرژی و تاثیر بر غشای گویچه های سفید ، ترشح سایتوکینها و اینترلوکین تحریک می شود و به دنبال آن زنجیره ای از تغییرات مثبت در کل سیستم ایمنی آغاز می شود.
از دیگر اثرات ازن بر بافت افزایش جذب اکسیژن توسط سلول ها می باشد و اینکار با فعال کردن آنزیم DPG حاصل می شود.
در کمبود این آنزیم سلول ها کم اکسیژن می شوند (همانند بیماری دیابت)
عملکرد دیگر ازن گردش بهتر خون و خون رسانی است که پایه اصلی حیات و درمان و ترمیم بافتی می باشد.
امروزه ازن در درمان زخم های مقاوم به درمان ، سوختگی ها ، کنترل و درمان انواع درد و … تواناییهای فوق العاده خود را نشان داده است.

درمان با ازن(اکسیژن سه ظرفیتی ) روش سالم ، به صرفه ، بدون مخاطره و عوارض، جهت کنترل و درمان دردهای ناشی از آرتروز ، عوارض دیسک ،تنگی کانال، تنیس البو ، خار پاشنه ، سندرم تونل کارپال و … می باشد.
●درمان با ازن به اشکال مختلف انجام می پذیرد.
●یکی از انواع موثر درمان با ازن ، استفاده از شیوه پلاسما اوزون تراپی می باشد.


●در این روش توسط یک تکنولوژی پیشرفته پزشکی ، و بدون نیاز به تزریق ، اکسیژن دو ظرفیتی بافت به اکسیژن سه ظرفیتی تبدیل می شود و نیازی به تزریق ازن و تحمل درد ناشی از تزریق ندارد.
●ازن تراپی و پلاسما اوزون درمانی هم مانند سایر روش های کنترل درد در پزشکی ممکن است در تعدادی از بیماران پاسخ مثبت ایجاد نکند ولی درصد بیماران با نتایج مثبت قابل توجه می باشد.
●یکی از نکات مثبت درمان با ازن (اعم از تزریق یا بدون تزریق ) زود بازده بودن این روش می باشد ،به نحوی که معمولا از یکهفته پس از شروع به درمان ، بیمار کاهش درد را احساس خواهد کرد.
●از نکات مثبت دیگر درمان با ازن ، این است که برخلاف بسیاری از روش های کنترل درد که صرفا تسکینی هستند ،بسته به نوع بیماری و شدت آن، تا حدی ماهیت ترمیمی نیز دارد.
● این روش درمانی با توجه به بی عارضه بودن ، امکان تکرارهای متعدد در آینده دارد که برای بیماران مبتلا به دردهای مزمن تخریبی همانند آرتروز پیشرفته یا تنگی کانال که به کرات نیاز به رسیدگی و درمان دارند ،با ارزش می باشد، در حالی که تکرار روش های عارضه دار و پر مخاطره برای بیماران مشکل ساز می باشد.
◇سوال :

درمان با ازن چقدر ماندگاری دارد؟
آمار ماندگاری درمان قابل توجه است ولی بیمار به بیمار و بسته به جنس و شدت بیماری متفاوت است.

◇سوال:
آیا درمان با ازن اقتصادی است؟
بله ، هزینه درمان با ازن بسیار پایینتر از روش های جراحی است به جز اینکه هیچ عارضه شناخته شده ای ندارد ولی نکته مهم اینست که در کنترل و درمان درد، مهمترین مطلب ، بی عارضه و موثر بودن آن روش می باشد .

در پلاسما اوزون تراپی ، بدون نیاز به تزریق و توسط دستگاه پلاسما ازن ، اکسیژن دو ظرفیتی بافت به اکسیژن سه ظرفیتی و الکترون از دست داده می شود و همان تاثیرات ازن تراپی تزریقی را دارد.