تاثیر اوزون درمانی بر روی پوست

تاثیر اوزون درمانی بر روی پوست تاثیرات مثبت اکسیژن زایی بیماری از شرایط پوست شناختی است که مدت هاست  مورد توجه قرار گرفته و زمینه را برای کاربرد درمانی اکسیژن ما فوق فشار فراهم کرده اند . اکسیژن توانایی انتشار در بافت ها و منع رشد باکتری های بی هوازی و پرورش محتوای اکسیژن بافت …

تاثیر اوزون درمانی بر روی پوست ادامه مطلب »