نحوه تجویز ازن

نحوه تجویز ازن

نحوه تجویز ازن نحوه تجویز ازن روش های متفاوتی وجود دارد ؛ نحوه تجویز ازن مانند استنشاق مخلوطی از ازن،  اکسیژن،  یا مخلوطی از اوزون و هوا، تزریق اوزون از طریق رکتوم یا واژن، درمان با آب اوزون دار ( به صورت آشامیدن آب ، پانسمان زخم ها یا جراحات و غیره )، انتقال خون اوزون دار، …

نحوه تجویز ازن ادامه مطلب »