درمان زخم و عفونت با اوزون (ازن تراپی)

درمان زخم درمان عفونت با ژل و روغن ازن
ازن روشی نوین برای درمان کلیه عارضه های پوستی است