دیابت چیست؟

دیابت چیست؟ دیابت مرگی خاموش

دیابت چیست؟
• هر چه کودک کم سن و سال تر باشد، والدین بیشتر در کنترل دیابت او درگیر می شوند.

• وقتی بچه به مدرسه می رود، لازم است که پرسنل مدرسه نیز در کنترل دیابت کودک دخیل باشند.

• در نوجوانی به تدریج فرد مسئولیت کنترل دیابت خود را بر عهده می گیرد ولی هنوز نظارت والدین لازم است.

• افت قند خون یکی از دغدغه های اصلی کودکان کم سن و سال است به همین دلیل اهداف قند خون در این افراد بالاتر از بزرگسالان می باشد.

• لازم است که چگونگی برخورد با کودک دیابتی را هنگامی که بیمار است بدانید:

• به درمان با انسولین ادامه دهید.

• قند خون کودک را مکرّرا کنترل کنید.

• در موارد افت قند خون باید از گلوکاگون استفاده کنید.