پلاسما ازن تراپی چیست

پلاسما اوزون تراپی چیست؟ در این شیوه به کمک یک سیستم نوین و پیشرفته و بدون نیاز به هیچ نوع تزریقی ، اکسیژن دو ظرفیتی داخل بافت تبدیل به پلاسمای ازن می شود.ازن ناپایدار است و ظرف مدت هشت دقیقه به اکسیژن دو ظرفیتی تبدیل می شود.در این تبدیل حدود ۶۸ کیلو کالری انرژی آزاد می شود.با …

پلاسما ازن تراپی چیست ادامه مطلب »